PHGOV CHED Home Transparency Seal Freedom of Information Citizen's Charter Careers Feedback Contact Us
  • Philippine Standard Time
  • NO. OF SITE VISITORS
    1723999

TUP Hymn

TUP HYMN
MUSIC BY PROF. ROMEO P. VERAYO, SR.

Filipino Version 
by Prof. Emerita R. Verayo

Kami sa 'yo'y nagpupugay TUP 
Ang 'yong tanglaw, liwanag sa aming landas 
Diwa mo'y ginto, pusong wagas 
Alay naming sa iyo'y lahat ng hirap 
Buong pag-ibig at paglilingkod na ganap 

Kay dami ng anak na 'yong pinagyaman 
Dahil sa 'yo ngayo'y haligi ng bayan 
Moog ka ng laya at dangal 
Teknolohikal na Unibersidad ng Pilipinas 
Bantayog ka ng lahi naming minamahal.


English Version 
Lyrics by Dr. Milagros F. Lomotan

Hail to you, Alma Mater, hail TUP 
Your sons unite, and labor dignity uphold, 
Strong minds, mighty hearts priceless that gold 
These we offer you and all mankind 
Hail oh hail - 
Across the seas we'll toil for you, 
Alma Mater dear 
They're nation builders all, alumni ever true 
Workers of note, trail blazers, artists 
Selfless souls, men and women free 
We honor thee 
Technological University of the Philippines 
Beloved school we honor you forever more!