TUP ADVISORY:
  • Classes and work of employees in TUP Manila are suspended on January 9, 2019 in view of the Traslacion of the Black Nazarene.

TUP Hymn
Music by Prof. Romeo P. Verayo, Sr.

Filipino Version
by Prof. Emerita R. Verayo
English Version
Lyrics by Dr. Milagros F. Lomotan
Kami sa 'yo'y nagpupugay TUP
Ang 'yong tanglaw, liwanag sa aming landas
Diwa mo'y ginto, pusong wagas
Alay naming sa iyo'y lahat ng hirap
Buong pag-ibig at paglilingkod na ganap

Kay dami ng anak na 'yong pinagyaman
Dahil sa 'yo ngayo'y haligi ng bayan
Moog ka ng laya at dangal
Teknolohikal na Unibersidad ng Pilipinas
Bantayog ka ng lahi naming minamahal.
Hail to you, Alma Mater, hail TUP
Your sons unite, and labor dignity uphold,
Strong minds, mighty hearts priceless that gold
These we offer you and all mankind
Hail oh hail -
Across the seas we'll toil for you,
Alma Mater dear
They're nation builders all, alumni ever true
Workers of note, trail blazers, artists
Selfless souls, men and women free
We honor thee
Technological University of the Philippines
Beloved school we honor you forever more!